Kompetencje terapeutyczne - Terapie Zintegrowane Anna Wysocka

Kompetencje terapeutyczne

 • 07-05-2017 Acutonics Level I Sound Gates to Meridian Harmonics (Certified Acutonics Instructor Joanie Solaini).

 • 28-10-2017 Acutonics Level II Higher Harmonics and the Inner Nature of Tone (Certified Acutonics Instructor Joanie Solaini).

 • 20-05-2018 Ukończenie siedmiostopniowego szkolenia z zakresu Terapii Czaszkowo-Krzyżowej wg..podejścia biodynamicznego.(Instruktorzy:mgr.Justyna Sadowska i Barbara Budyn Galea).

 • 26-02-2017 mod. I Teoria i praktyka biodynamicznego mechanizmu terapii oraz anatomiczne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania terapii czaszkowo-krzyżowej.

 • 23-07-2017 mod. II Pływy i pulsacje-linie środkowe, zaiskrzenia.

 • 24-09-2017 mod. III Techniki zaawansowane TCK( staw skroniowo-żuchwowy, równoważenie kości gnykowej i zespołów mięśni gnyki,praca w ustach).

 • 03-12-2017 mod.IV Praca z traumą, somatoemocjonalne odwijanie i inne techniki pomocne w problemach post-traumatycznych różnego pochodzenia. Praca z traumą wg koncepcji Petera Levina. Równoważenie układu nerwowego :Polyvagal  Nervous System wg.S.Porgesa. 

 • 07-01-2018 mod. V Praca z układem odpornościowym, limfatycznym i narządami wewnętrznymi.

 • 18-03-2018 mod.VI Praca z dziećmi :anatomia i fizjologia systemu – Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, Terapia Polarity, Masaż Metamorficzny, Dziecięcy Masaż Motylkowy.

 • 20-05-2018 mod.VII Embriologia, zasady pracy z kobietą w ciąży, połogu ,noworodkiem i niemowlęciem.
 • 29-09-2019 Ukończenie szkolenia z Terapii Polarity I,II,III stopień obejmujące teorię, podstawowe i zaawansowane układy terapeutyczne równoważące wzorce Pięciu Elementów i Układ  Nerwowy, dietę, ćwiczenia Polarity oraz znaczenie pozytywnych myśli i podejść w utrzymaniu zdrowia.(Instruktor dr Grażyna Walasek).

 • 16-12-2018  Anatomia Palpacyjna Narządu Ruchu (Instruktor Marcin Fluder DO).

 • 11-12.05.2019 Terapia Neurotaktylna I stopień (Instruktor Elżbieta Cieplińska).

 • 03-06.06.2019 BLT Balanced Ligamentous Tension (Instruktor  Claudia Knox D.O. MSc Ost Paeds).

 • 18-20.10.2019 Autonomic Nervous System in osteopathic approach:From polyvagal theory to psychosomatic development (Instruktor Eric Marlien D.O.).

 • 12-15.12.2019 Mastercourse The Breath of Life and States of Balance (Instruktor Michael Kern D.O.,BCST,ABD,ND).

 • 05-08.03.2020 The Belly-Motion and Emotion-biodynamiczne podejście do narządów wewnętrznych oraz ich funkcji (Instruktor Katherine Ukleja D.O. RCST BCST).

 • 18.05.2021 Specjalistyczny warsztat dla terapeutów czaszkowo-krzyżowych wg.podejścia biodynamicznego-Serce-Nadświadomość-Dusza (Instruktor dr Grażyna Walasek).

 • 05-06.06.2021 Seminarium certyfikacyjne dla terapeutów czaszkowo-krzyżowych -złożenie egzaminu ustnego i praktycznego wg programu szkolenia certyfikowanego przez CSTPAM (The Craniosacral Therapy and Polarity Associates of Montreal,posiadające akredytację AQTN(The Quebec Association of Natural Therapist).

 • 24.10.2021 Otrzymanie tytułu Certyfikowany Terapeuta Czaszkowo-Krzyżowy od  Craniosacral Therapy & Polarity Associates of Montreal.

 • 01-04.06 2021 Touch of Presence School for Biodynamic Studies-Fulcrums-Portals of Wholeness (Instruktor Giorgia Milne).

 • 21-24.10.2021 Touch of Presence School for Biodynamic Studies-Introduction ( Instruktor Giorgia Milne).

 • 18-20.03.2022 Specjalistyczny warsztat dla terapeutów czaszkowo-krzyżowych-Dzieci i nie tylko-głębokie podejście biodynamiczne w codziennej pracy terapeutycznej (Instruktorzy: mgr Justyna Sadowska, Barbara Budyn-Galea).

 • 19-12-2022 Otrzymanie Dyplomu Naturopata – kod zawodu 323009 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014,Dz.U.2014,poz.1145,w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Zaświadczenie wydane na podstawie &22 ust.3 i ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn.19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.z 2019r.poz.652).
 • 12-15.01.2023 DOTYK DLA ZDROWIA (TOUCH FOR HEALTH™) – stopnie I i II .Akademia Kinezjologii-Instruktor dr.med.Dorota Kalwajt.

 • 09-12.03.2023 DOTYK DLA ZDROWIA (TOUCH FOR HEALTH™) – stopnie III i IV Akademia Kinezjologii-Instruktor dr.med.Dorota Kalwajt.

 • 13-03-2023 Warsztat GEMS FLOW Akademia Kinezjologii-Instruktor dr.med.Dorota Kalwajt.
Copyright © 2018 terapiewysocka.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.