Oferta zabiegów - Terapie Zintegrowane Anna Wysocka
CENNIK: 
Sesja terapeutyczna dorośli 200pln
Sesja terapeutyczna dzieci starsze 150pln
Sesja terapeutyczna niemowlęta i małe dzieci 120pln
 
Regulamin korzystania z usług Gabinetu Terapii Zintegrowanych Anna Wysocka.

Gabinet Terapii Zintegrowanych, reprezentowany przez certyfikowanego terapeutę czaszkowo-krzyżowego, Naturopatę Annę Wysocką oferuje usługi terapeutyczne dla dzieci i dorosłych z zakresu:
–  Terapii Czaszkowo-Krzyżowej,
–  Polarity, Neurotaktylnej i Terapii Meridianowej Acutonics.

Rozpoczęcie terapii jest poprzedzone wywiadem. Rodzic/Opiekun/Pacjent zobowiązuje się do przekazania podczas wywiadu wszelkich niezbędnych informacji o stanie zdrowia dziecka/swoim w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej terapii.

Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do przeprowadzenia zaleconych przez terapeutę konsultacji i badań u innych specjalistów w celu zwiększenia efektywności prowadzonej terapii.

Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do współpracy z terapeutą i realizacji ewentualnych ćwiczeń z dzieckiem w domu w celu uzyskania jak najlepszych efektów terapeutycznych.

Czas trwania sesji terapeutycznej jest zróżnicowany i uzależniony od potrzeb i możliwości pacjenta, zwykle trwa dla bardzo małych dzieci ok. 30min(120pln),dzieci starsze ok. 45min(150pln),dorośli ok. 70min.(200pln).

Rodzic /Opiekun/Pacjent zobowiązuje się do regularnej obecności na terapii w ustalonym terminie oraz do poinformowania terapeuty najpóźniej dzień przed sesją terapeutyczną o nieobecności. Brak takiej informacji we wskazanym wyżej terminie skutkuje poniesieniem kosztów terapii przez rodzica/opiekuna/pacjenta. Spóźnienie skutkuje skróceniem czasu prowadzonej terapii. Terapeuta zobowiązuje się o poinformowaniu z wyprzedzeniem o odwołaniu sesji terapeutycznej .

Usługobiorca płaci za usługę gotówką lub przelewem przed planowanym terminem sesji terapeutycznej na wskazany wcześniej  numer konta.
W wypadku braku zaksięgowania wpłaty w planowanym dniu sesji terapeutycznej usługobiorca zobowiązany jest do okazania usługodawcy potwierdzenia dokonania przelewu przed wykonaniem usługi.
Na prośbę usługobiorcy, usługodawca wystawia rachunek.

Rodzic/Opiekun/Pacjent wyraża zgodę na kontakt z terapeutą poprzez dotyk na ciele dziecka/pacjenta ponieważ tego wymaga rodzaj prowadzonych terapii. Terapeuta zobowiązuje się do przekazania informacji w jakim celu i jakich części ciała dziecka/pacjenta będzie dotykał
w celach terapeutycznych.
Copyright © 2018 terapiewysocka.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.