Entry Thumbnail

Narzędzia terapeutyczne w moim gabinecie tym razem poszerzone o Terapię Neurotak…

[ad_1] Narzędzia terapeutyczne w moim gabinecie tym razem poszerzone o Terapię Neurotaktylną dr.S.Masgutowej🙂(Instytut Neurorozwoju i Sportu Elżbieta Cieplińska-Dziękuję❤) MNRI® Terapia Neurotaktylna Terapia Taktylna jest jedną z bazowych terapii stosowanych w metodzie dr S. Masgutowej. Terapia ta proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i […]

Opublikowane przez: