Terapia Polarity jest całościowym, naturalnym systemem uzdrawiania, który akceptuje pojęcie jedności ciała, umysłu i duszy. Twórcą zachodniej, uproszczonej wersji Terapii Polarity był dr Randolph Stone, amerykański lekarz (1890 – 1981), który oparł ją na starożytnej medycynie indyjskiej Ajurwedzie oraz na swojej 60-letniej praktyce medycznej.

Terapia Polarity opiera się na zasadzie, że ciało ludzkie (podobnie jak wszystko co istnieje na Ziemi) jest spolaryzowane, posiada biegunowość – bieguny: dodatni i ujemny. Dzięki tej polaryzacji następuje przepływ energii przez ciało i wymiana jej z otoczeniem. Jeśli ten przepływ jest swobodny, człowiek jest zdrowy, posiada równowagę. Aktywowanie energetyczne w Terapii Polarity odbywa się tradycyjnie z pomocą ajurwedyjskich inicjacji przekazu mocy uzdrawiania.

Często jednak zdarza się, że organizm jest z tej równowagi wytrącony. Występują wtedy bloki energii i w następstwie wiele dolegliwości i chorób. Przyczynami zakłóceń mogą być: nieprawidłowe odżywianie, brak ruchu, stresy, zanieczyszczenie środowiska oraz negatywne nastawienie mentalne. Terapia Polarity pozwala na zlikwidowanie bloków energii w organizmie. Kiedy energia płynie swobodnie wszystkie narządy i układy dążą do samoregulacji i uzdrowienie następuje samoczynnie.

Terapia Polarity wspomaga naturalne zdolności organizmu do zachowania zdrowia, pomaga w osiągnięciu i utrzymaniu zdrowego, prawidłowo funkcjonującego ciała oraz stanu równowagi emocjonalnej, harmonii życia wewnętrznego. Terapia Polarity to metoda skuteczna w przypadku: nerwic i zaburzeń emocjonalnych, nadpobudliwości i trudności z koncentracją uwagi u dzieci i dorosłych, zaburzeń hormonalnych, chronicznych bóli i nerwobóli, skłonności do przeziębień i chorób infekcyjnych. Terapia ta daje znakomite wyniki w leczeniu wielu dolegliwości: kręgosłupa i stawów, serca i układu krążenia, układu pokarmowego, nerek, pęcherza moczowego, problemów laryngologicznych, migren.

Terapia Polarity jest całościowym programem troski o zdrowie. W skład jej wchodzą:

  • praca nad tworzeniem pozytywnych wzorców myślenia i właściwym stylem życia,
  • zabiegi manualne pozwalające uwolnić zablokowaną energię,
  • dieta oczyszczająca i budująca zdrowie,
  • ćwiczenia fizyczne i energetyczne (Polarity Joga).

Ajurwedyjska Terapia Polarity jest prostą metodą uzdrawiania i samo-uzdrawiania. Jest terapią bezpieczną i bardzo skuteczną , dającą szybkie efekty, zwłaszcza przy zranieniach, stłuczeniach, zwichnięciach, nagłych bólach zębów i głowy, bólach kręgosłupa i stresach. Polarity jest bardzo skuteczna w terapii rodzinnej. Można ją stosować dzieciom, kobietom w ciąży i osobom starszym a nawet zwierzętom. Osobom śmiertelnie chorym może ulżyć w cierpieniu i uspokoić je.

Terapia Polarity obejmuje specjalistyczny masaż ciała, dietę oczyszczającą, ćwiczenia Polarity-yoga i „samoświadomość” (zasady wynikające z pozytywnego myślenia i postaw). Podczas masażu Polarity terapeuta posługując się delikatnym dotykiem odpowiednich miejsc na ciele, równoważy wzorce Pięciu elementów (Eteru, Powietrza, Ognia, Wody i Ziemi) zaburzone w następstwie mentalnych, emocjonalnych i fizycznych doświadczeń (stresu, chorób, urazów), decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu narządów i podstawowych układów fizjologicznych w organizmie człowieka (układów: nerwowego, hormonalnego, odpornościowego itd.).

W praktyce terapia prowadzi do odblokowania zaburzonych wzorców tworzących  „Bezprzewodową Anatomię Człowieka”, do poprawy samopoczucia i stanu zdrowia na wszystkich jego poziomach.

Znajomość podstaw  terapii i układów praktycznych Polarity pozwala na samodzielne wykonywanie zabiegów terapeutycznych.
Wskazana i skuteczna przybólach stawów, kręgosłupa, nerwicach, bólach głowy, migrenach, osłabieniu, problemach trawiennych, krążeniowych, zaburzeniach hormonalnych, rekonwalescencji po przebytych chorobach lub operacjach (obejmuje masaż limfatyczny), po urazach, przy depresji i innych problemach. Terapia Polarity nie zastępuje kontaktu z lekarzem – specjalistą, lecz stanowi rolę pomocniczą w profilaktyce skierowanej na utrzymanie dobrego zdrowia.