Entry Thumbnail

Oto jedna z zależności funkcjonalno-terapeutycznych występujących w naszym organ…

[ad_1] Oto jedna z zależności funkcjonalno-terapeutycznych występujących w naszym organizmie. Na grafice widać, że czaszka idealnie „wpisuje się ” swoim kształtem i wielkością w miednicę. Fenomenem ciała jest to, że różne tkanki, narządy, układy i części ciała komunikują się i wpływają na wzajemne równoważenie się. I dlatego specyficzna praca na […]

Opublikowane przez: