Entry Thumbnail

Trauma porodu – STILL ACADEMY OF OSTEOPATHY

Trauma porodu – STILL ACADEMY OF OSTEOPATHY Natura i przebieg Twojego porodu może być jednym z najważniejszych czynników decydujących o Twojej całej przyszłości – czy na lepsze, czy na gorsze, czy jako wpływ pozytywny albo negatywny – wydarzenia z momentu porodu wpływają nie tylko twoje niemowlęctwo lub dzieciństwo, ale istot… […]

Opublikowane przez:
Entry Thumbnail

Within quantum physics it is now well established that there is a universal fiel…

Within quantum physics it is now well established that there is a universal field (Higgs 1964) within which everything exists and interacts – every galaxy, star, planet, solid object, living being, molecule, atom, subatomic particle – guided by the electro-magnetic and other fundamental forces which underlie all interactions throughout the […]

Opublikowane przez:
Entry Thumbnail

W biodynamicznej terapii czaszkowo-krzyżowej, terapeuta uczy się dokonywać menta…

💞 W biodynamicznej terapii czaszkowo-krzyżowej, terapeuta uczy się dokonywać mentalnej zmiany, od analitycznego sposobu rozumowania, decydowania o tym, co należy zrobić dla innej osoby, stosowania technik — do sposobu rozumowania, który jest otwarty, szeroki i całościowy, w którym pracuje z głębszymi siłami działającymi w naszym ludzkim systemie. Te głębiej uporządkowane […]

Opublikowane przez: